"BWB" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

doradztwo inżynieryjne, projektowanie, nadzory
Bogusz Waszkiewicz
inżynier budownictwa

Agata Waszkiewicz
architekt, inżynier budownictwa
NIP 894-185-26-62

tel.: 601-091-415

e-mail: waszkiewicz.pl@gmail.com